Virksomheder der er medlem af Arbejdsgiverne er omfattet af Håndværker garanti, når de arbejder for private forbrugere. Håndværker garanti sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold, får rettet det fejlbehæftede arbejde.

1 Håndværker garanti op til kr. 100.000,- inkl. moms.

2 Håndværker garanti dækker ved virksomhedsophør
Hvis virksomheden, der har lavet arbejdet skulle ophøre eller gå konkurs, er du stadig sikret. Får du medhold i din sag, udføres arbejdet af en anden virksomhed under ordningen.

3 Håndværker garanti er uvildig
Håndværkets Ankenævn er sammensat af repræsentanter for både forbrugere og virksomheder. En dommer er upartisk formand for nævnet.

4 Håndværker garanti er hurtig udbedring af fejlen
Hvis Håndværkets Ankenævn har givet dig medhold i din sag er der normalt en frist på 30 dage for virksomheden til at udbedre problemet.